April 01, 2013

Playboy Magazine april 2013

JLab ble omtalt i en 2013-artikkel av april Playboy Magzine hvor den ble kåret til en av de "beste knoppene"