Vilkår og betingelser for JLab-grossistprogrammet

Denne salgsavtalen ("avtalen") er inngått og inngått på denne dagen, dagen, måneden, i året, av og mellom PEAG LLC DBA JLab Audio., ("JLab") og forhandlerens firmanavn ("forhandler"), som opererer fra eller har hovedvirksomhet på Reseller Main Business Address.

1. Definisjoner

"Forhandler", i forbindelse med denne avtalen, skal defineres som et individ, selskap, partnerskap eller annen enhet, eller ethvert datterselskap eller branckontor, som ønsker å kjøpe visse elektroniske lydprodukter eller andre produkter fra JLab ("JLab-produkter").

2. Bekreftelse

Forhandler samtykker til å følge "regler for videresalg" nedenfor til enhver tid mens denne avtalen er i kraft. Forhandler samtykker i at manglende overholdelse av "regler for videresalg" vil føre til opphør av forhandlerens rett til å kjøpe og videreselge JLab Products.

3. Regler for videresalg

Følgende regler skal gjelde for forhandler i løpet av denne avtales løpetid. Forhandler godtar å ha lest, forstått, erkjent og akseptert alle følgende regler:

A) Intellektuell eiendom - Alle produktnavn, varemerker, patenter, teknologi, bilder og annen immateriell eiendom som tilhører JLab. JLab vil gi lindring til forhandleren for å bruke merkene etter godkjenning.

B) Markedsføringsmateriell - For å markedsføre og selge JLab-produkter vil Forhandler bare bruke produktbilder, produktspesifikasjoner og funksjoner, og tiltenkt produktbruk gitt av JLab eller i produktoppdateringer levert direkte av JLab.

C) Retten til revisjon - WEB:Forhandler samtykker i at JLab har rett til å revidere noe av forhandlers markedsføringsmateriell, nettsteder, websider, nettbutikkoppføringer og produktmeldinger når det gjelder JLab Products når som helst, og forhandler samtykker videre til å godta og sette i gang endringer, revisjoner og / eller modifikasjoner gjort av JLab enten muntlig eller skriftlig innen 48 åpningstider fra det tidspunktet JLab varsler forhandleren om endringene som skal gjøres. JLab vil gjøre et forsøk på å imøtekomme rimelige forsinkelser fra forhandleren med å gjøre endringer hvis endringene er ubetydelige og så lenge materialet som skal endres ikke er skadelig for JLab eller JLabs virksomhet. SKRIVE UT: Forhandler samtykker i at JLab når som helst har rett til å revidere noe av forhandlers markedsføringsmateriell, kataloger, mailere, etc. Forhandler samtykker videre til å godta og innføre eventuelle endringer, revisjoner og / eller modifikasjoner gjort av JLab, enten muntlig eller skriftlig i neste utskrift av nevnte material.

D) Betalingsbetingelser - Alle fakturaer skal betales i sin helhet før levering av varer via nettportalen og betales med kredittkort.

E) Oppsigelse- Forhandler samtykker i at JLab forbeholder seg retten til å avslutte denne avtalen når som helst og uansett grunn innen 30 dagers varsel. Forhandler er videre enig i at hvis en av partene sier opp denne avtalen av en eller annen grunn, skal denne avtalen forbli i kraft da den gjelder forhandleren inntil forhandleren har solgt alle de gjenværende JLab-produktene.

F) Salg av en enkelt vare - Forhandler kan bare markedsføre og prise JLab-produkter som enkeltenheter, med 1 (en) pris for 1 (ett) produkt. For instancForhandler kan ikke tilby en spesialpris for 2 (to) eller flere av noen JLab-produkter eller en kombinasjon av JLab-produkter, med mindre JLab gir en skriftlig forhåndsgodkjenning.

G) Bare detaljhandel - Forhandleren må verken engros eller distribuere noe JLab-produkt til noen annen forhandler. Forhandler kan bare selge JLab Products via detaljhandel til sluttkunden på et fysisk sted for murstein og mørtel.

H) Forhandler Marketplace - Forhandler KAN IKKE under noen omstendigheterance eller når som helst, under firmanavnet som er angitt i denne avtalen, eller under eller gjennom noen annen virksomhet, selge noe JLab-produkt på et hvilket som helst online forhandlermarked, inkludert men ikke eksklusivt for eBay, Amazon og Walmart. Hvis forhandler bryter denne regelen, vil JLab varsle forhandleren og forhandler godtar å umiddelbart betale en straff på USD 10,000 XNUMX til JLab Audio per brudd på listen over hver vare som er til salgs.

I) Andre auksjonssider på nettet - Forhandler kan bare liste, markedsføre, auksjonere eller selge JLab-produkter på online auksjon eller markedsplasser med forutgående skriftlig tillatelse fra JLab og til en startpris som ikke er mindre enn "Minimum utsalgspris" som angitt i "Minimum utsalgspris Struktur "spesifisert av JLab i denne avtalen.

J) Prising - Forhandler samtykker til å til enhver tid strengt følge prisstrukturen i detaljhandelen for alle JLab-produkter som angitt av JLab. Forhandleren kan ikke i noe tilfelle selge JLab-produkter for mindre enn "Minimumsannonsert pris" som angitt i "Konfidensiell engrospris" som er spesifisert av JLab eller spesifisert skriftlig av JLab. Endringer eller forskjeller i minsteprisene som er angitt nedenfor som oppstår på www.jlabaudio.com, i JLab-markedsføring eller av andre forhandlere, utgjør ikke endringer i "Minimumsannonserte priser" som angitt i "Konfidensiell grossistpriser".

K) "Minimum annonsert pris" - som angitt av JLab for all virksomhet som forhandleren driver med, er beskrevet i vårt fortrolige prisblad og må overholdes til enhver tid.

L) Fortrolig informasjon - All informasjon som deles med forhandler av JLab, inkludert denne avtalen, priser, prislister, fremtidige produktvarsler og annen informasjon som er oppgitt som fortrolig av JLab, skal ikke avsløres av forhandler til noen part utenfor forhandlerens selskap.

M) Returnerer - Returrett for alle bestillinger som er lagt inn av forhandler, skal være 30 dager fra ordredato. Akseptable grunner for retur skal være begrenset til mangelfulle produkter eller feil oppfylte ordrer. Hvis varene returneres i uåpnet original stand uten skader på emballasjen, vil forhandlerens kjøpesum bli tilbakebetalt minus alle frakt-, behandlings- og oppfyllingsgebyr.

N) Frakt - Med mindre en kurerkonto (dvs. FedEx eller UPS) blir levert av forhandleren, blir fraktkostnadene beregnet av JLab Audio og lagt til alle bestillinger. Disse kostnadene vil være tydelig oppgitt på alle fakturaer. Hvis et kurerkontonummer som er angitt av forhandleren av en eller annen grunn, er unøyaktig eller ikke dekker forsendelsen, er forhandleren ansvarlig for alle tilbakeføringsgebyrer. Hvis varene sendes separat på grunn av varebehandling, vil alle fraktkostnader bli fakturert til kunden. Forhandler holder JLab Audio unntatt fra ethvert ansvar for forsinkelser i ordreoppfyllelsen.

O) Priser kan endres - Rabattpriser gitt basert på mengde vil bare gjelde for ordrer med samme eller større mengde. Alle oppgitte priser kan endres når som helst etter skriftlig melding til forhandleren. Prisendringer vil være i kraft for alle bestillinger som er lagt inn etter varsling, inkludert ordrer som ennå ikke er fakturert.

4. Retningslinjer for nettsteder

Alle andre forretningsvilkår mellom JLab og forhandler som ikke er detaljert i denne avtalen, skal defineres på www.JLabAudio.com. JLab forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst ved å legge ut nye vilkår online.

5. Begrep

Den første avtalen for denne avtalen skal begynne på datoen som er spesifisert i denne avtalen og skal forbli gyldig og i kraft til den blir sagt opp av en av partene, bortsett fra som angitt ovenfor i artikkel 3E.

6. Oppdrag

Denne avtalen kan ikke tildeles helt eller delvis av forhandleren uten skriftlig tillatelse fra JLab. Ethvert forsøk på å tildele den uten tillatelse fra JLab skal anses å være brudd på denne avtalen av forhandler og JLab skal ha rett til å avslutte denne avtalen umiddelbart. JLab kan imidlertid tildele alle sine rettigheter, plikter og forpliktelser nedenfor når som helst, for eksempel når det gjelder omstilling av selskaper.

7. XNUMX. Governing Law Gjeldende lov

Denne avtalen er underlagt gjeldende føderale lover, eventuelle føderale eller statlige tariffer, og lovene i staten California. Eventuelle søksmål mot JLab må anlegges i San Diego County, CA.

8. Godtaance:

Jeg erkjenner at jeg har myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av forhandlerens forretningsnavn ("forhandler") og har gjennomgått og forstå den og samtykker til å overholde vilkårene og betingelsene.